Garhytteån / Norra Arbogaån - En av Bergslagens kanotleder

Kanotleden mellan Kopparberg och Mälaren flyter längs samma vattendrag, men är uppdelad i flera olika kanotleder. Vattendraget byter dessutom namn vid många olika tillfällen vilket kan upplevas som förvirrande. Vi kommer att reda ut begreppen.

Garhytteån / Arbogaån Norra rinner mellan Kopparberg och Lindesberg. Rekommendationen är att starta paddlingen vid Lilläng (norr om Norrsjön). Sträckan norr om Lilläng är inte kanotvänlig. Efter Norrsjön byter ån namn till Storån. Åns nästa namnbyte sker på åsträckan från Råsvalen till Lindesberg där namnet Bottenån tar vid. Bottenån är djup och trafikeras även av fritidsbåtar. Garhytteån / Arbogaån Norra bjuder på omväxlande paddling och en del trevliga besöksmål, tex. de små museerna i Kopparberg och Löa Hytta.

Garhytteån / Norra Arbogaån – Nittälvens fortsättning

Ledbeskrivning: Å och sjöpaddling.
Svårighetsgrad: Medelsvår pga. en del nerfallna träd.
Från-till: Kopparberg-Lindesberg.
Distans: 42 km, 60% åpaddling.
Fallhöjd: 47 m totalt, 1.3 m/km i genomsnitt.
Lyft: 5 lyft 100 m-200 m.
Strändernas karaktär: Skog och ängsmark.
Underhåll längs kanotleden saknas. Vindskydden och torrdassen har plockats bort. Se upp vid lyftet vid Kvarnsbron. Skylten som markerar lyftet saknas.
Kanotleden fortsätter i Bottenån/Arbogaån Södra.
God kanotledsbeskrivning med karta ingår i hyran.
Kopparberg: Fri frakt av hyrt material på hyror över 2700 kr per fraktdag.
Fri frakt av hyrt material på hyror över 3600 kr per fraktdag.

Kanotledsbeskrivning och kartor

Kanotledsbeskrivning >> 

Notera att kanotledsbeskrivningen inte är uppdaterad då leden inte längre har Regionförbundets officiella status

Andra kartor: 11 FNV-SV

Information om kanottransport >>

Boka kanoter, kajaker och transport till Garhytteån / Norra Arbogaån

900 SEK/kanot och kajak /transportdag. 450 kr/kanot och kajak/dag utan transport.

Priset gäller vid full grupprabatt av transportkostnaderna till och från Garhytteån / Norra Arbogaån. Vid bokning av lågt antal kanoter, kolla gärna prislistan för kanottransport innan du bokar.

Bättre paddling, bättre pris och inga transporter

Då vildmarkspaddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten är betydligt mer prisvärd och paddlingsområdet och naturen betydligt bättre så rekommenderar vi även att ni tittar på paddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten som ett alternativt paddelområde. Paddling i Naturreservatet Malingsbo - Kloten >>

Kanot & kajakservice till Bergslagens 20 kanotleder

1) Naturreservatet Malingsbo - Kloten >>
2) Mellan Hedströmmen >>
3) Nedre Hedströmmen >>
4) Gunnilboån >>
5) Nittälven >>
6) Garhytteån/Norra Arbogaån >>
7) Bottenån/Borsån/Södra Arbogaån >>
8) Arbogaån/Södra Arbogaån >>
9) Hjälmare Kanal >>
10) Mälaren >>
11) Strömsholms Kanal >>
12) Rastälven >>
13) Järleån >>
Sverkestaån
Jernleden
Mångsälven
Svartälven
Malingen-Ludvika
Svartån in Västmanland
Dalälven (Borlänge-Avesta)

Information om kanottransport >>

Långa paddlingar i Bergslagen

135 km: Paddla från Lilläng (norr om Norrsjön) till Hjälmaren (kanotled 6-9). 135 km paddling på 2 veckors tid. Vattendraget fortsätter hela vägen ner till Mälaren men byter namn flera gånger.

260 km: Paddla från Lilläng (norr om Norrsjön) till Mälaren (kanotled 6-8). Ta en sväng ut i Mälaren (10) och avsluta med att paddla Strömsholms Kanal (11) "uppströms". 260 km paddling på 4,5 veckors tid.

Sträckan Lilläng (norr om Norrsjön) till Mälaren eller Hjälmaren (Kanotleder 6-8 / 9) bör inte genomföras utan såg och äventyrslystnad.

Spårlösa kanotfärder

Paddlaren är gäst i naturen och förväntas visa både ansvar och hänsyn. Inte störa och inte förstöra. Allemansrätten är både en rättighet och en skyldighet. Paddlarens enda spår bör vara paddeltagens virvlar.

Tillbaka till startsidan >>

Swedish Adventures