Rastälven - En av Bergslagens många kanotleder

En charmerande blandning av små sjöar och smala älvpartier. Läng Rastälven finns en del forssträckor och dammar där kanoterna måste lyftas. Närhet till skogsvägen gör lyften lätta med hjälp av fina kanotvagnar, som kanothyran inkluder. Älven letar sig fram genom ett öppet och omväxlande bergslagslandskap med skog, myrar, ängsmark och byar.

Rastälven

Ledbeskrivning: Å och sjöpaddling.
Svårighetsgrad: Medelsvår.
Från-till: Sundet-Nora.
Distans: 43 km, 50% åpaddling.
Fallhöjd: 58 m totalt, 1,2 m/km i genomsnitt.
Lyft: 10 lyft 100 m-3 km.
Strändernas karaktär: Skog och ängsmark.
Vid vindskydden finns fast eldstäder, torrdass och ibland även ved.
Kanotleden fortsätter i Järleån via ett lyft på 5 km genom det spektakulära naturreservatet Järleån.
God kanotledsbeskrivning med karta ingår i hyran.
Fri frakt av hyrt material på hyror över 4500 kr/fraktdag.

Kanotledsbeskrivning och kartor

Kanotledsbeskrivning >> 

Andra kartor: 11 ENO-SO, 11 FSV

Information om kanottransport >>

Boka kanoter, kajaker och transport till Rastälven

900 SEK/kanot och kajak /transportdag. 450 kr/kanot och kajak/dag utan transport.

Priset gäller vid full grupprabatt av transportkostnaderna till och från Rastälven. Vid bokning av lågt antal kanoter, kolla gärna prislistan för kanottransport innan du bokar.

Bättre paddling, bättre pris och inga transporter

Då vildmarkspaddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten är betydligt mer prisvärd och paddlingsområdet och naturen betydligt bättre så rekommenderar vi även att ni tittar på paddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten som ett alternativt paddelområde.  Paddling i Naturreservatet Malingsbo - Kloten >>

Kanot & kajakservice till Bergslagens 20 kanotleder

1) Naturreservatet Malingsbo-Kloten >>
2) Mellan Hedströmmen >>
3) Nedre Hedströmmen >>
4) Gunnilboån >>
5) Nittälven >>
6) Garhytteån/Norra Arbogaån >>
7) Bottenån/Borsån/Södra Arbogaån >>
8) Arbogaån/Södra Arbogaån >>
9) Hjälmare Kanal >>
10) Mälaren >>
11) Strömsholms Kanal >>
12) Rastälven >>
13) Järleån >>
Sverkestaån 
Jernleden
Mångsälven
Svartälven
Malingen-Ludvika 
Svartån in Västmanland
Dalälven (Borlänge-Avesta)

Information om kanottransport >>

Spårlösa kanotfärder

Paddlaren är gäst i naturen och förväntas visa både ansvar och hänsyn. Inte störa och inte förstöra. Allemansrätten är både en rättighet och en skyldighet. Paddlarens enda spår bör vara paddeltagens virvlar.

Swedish Adventures