Nordic Discovery - En certifierad ekoturismarrangör enligt  Naturturismföretagens kvalitetsmärkning Nature's Best

 

Nordic Discovery är en certifierad Nature's Best arrangör sedan 2007.

Märkningskommitténs motivering 

"Runt jorden kring har Nordic Discovery lärt sig turismens hantverk. Tillbaka i Bergslagens skogar och med en lång internationell erfarenhet som bas, ordnar förtaget bland annat viltskådning i kanot på Malingsbo - Klotens ringlande vattendrag och många sjöar. Ledord är lokalt samarbete och med varsamhet värna, vårda och visa upp traktens natur."

Naturturismföretagen, 22 november 2007.

Vi ärver inte naturen av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn

Människan har en mycket dominerande inverkan på jordens framtid. Idag tär och förbrukar vi jordens resurser på ett destruktivt sätt. Vår inverkan berör även andra arter av växter och djur likväl som kommande generationer. Vildmarksområden och vilda djur blir något mer och mer ovanligt. Nordic Discovery värnar om ett framtida naturskydd i Naturreservatet Malingsbo-Kloten och arbetar på ett respektfullt och långsiktigt hållbart sätt. Vi förväntar oss att våra kunder visar samma respekt och tar samma hänsyn till naturen. Besökaren är gäst i naturen och förväntas att visa både ansvar och hänsyn. Inte störa och inte förstöra. Allemansrätten är både en rättighet och en skyldighet. Inga spår av mänsklig inverkan bör finnas kvar på de platser som besökts. Vi önskar alla varmt välkomna till Naturreservatet Malingsbo-Kloten och tackar för visad respekt till naturen och dess invånare.

Räddning av flodpärlmusslan - Ett bevarandearbete längs Håltjärnsbäcken

Längs Håltjärnsbäckens slingrande lopp lever ett hotat bestånd av flodpärlmusslor. Musslan fanns redan för 80 miljoner år sedan och har en gång i tiden samexisterat med dinosaurierna. Nordic Discovery stöder aktivt en förbättring av musslans levnadsvillkor. Målsättningen är en livskraftig miljö även i framtiden.

Som larv lever musslan som parasit på öringens gälar. Utan öring ingen flodpärlmussla. På bilden förbättras öringens lekplatser med grus och runda stenar.

 

Öringens lekplatser förbättras med grus och runda stenar.

Naturarvet - Något att värna om

Den strida vårfloden i Håltjärnsbäcken riskerar att spola bort flodpärlmusslor från deras begränsade område. En årlig åtgärd är att minska vårens vattenflöde med hjälp av dammbyggen i bäckar och diken som senare mynnar i Håltjärnsbäcken.

Flodpärlmusslan är en spännande art och på en del av Nordic Discovery turer besöker vi musslans gömda tillhåll. Besökarna får lära sig om flodpärlmusslans märkliga historia och om insatserna för att rädda en hotad art.

 

Ett dammbygge i en av bäckarna som senare mynnar i Håltjärnsbäcken.

 

Nordic Discovery arrangerar turer och övrig verksamhet enligt ekoturistiska normer och värderingar.

Naturens Bästas grundprinciper

1. Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur och kultur 
Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras. Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

2. Gynna den lokala ekonomin
Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft. Varje arrangemang ska därför bidra till resmålets ekonomi - övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre.

3. Miljöanpassa hela verksamheten 
Ekoturismarrangörer ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning. Därför ska godkända arrangörer aktivt minimera resandets miljöbelastningar. Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras

4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd
Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något aktivt vis stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta.

5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt
Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända arrangörer är duktiga värdar och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser

6. Kvalitet och trygghet på resan   
Ekoturism är kvalitetsturism. Märkta arrangemang ska infria och gärna överträffa förväntningarna. Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel.
Omvärlden ska veta att en godkänd ekoturismarrangör är en tillförlitlig partner.

Svenska Ekoturismföreningen.

Läs mer om ekoturism >>

Swedish Adventures