Fin vårpaddling i strömmande vatten med inslag av lätta forsar - Nittälven

Nittälven är ett litet slingrande vattendrag som rinner fram genom vildmarken i ett sandigt hedlandskap med övervägande tallskog. På några ställen har älven brutit igenom och gått rakt fram istället för i sin gamla serpentinfåra. Lämningar av avsnörda meandersjöar finns på flera håll. 

Det finns dock en baksida på guldmyntet som heter normalt vattenstånd och oframkomlighet. Hela Nittälven kan endast paddlas på våren eller efter ihållande kraftiga skyfall då vattennivån är mycket hög.

Nittälven - Kanot och kajakalternativet i april

Våren och islossningen ett normalt år: tiden för paddling är i april. Rekommenderat är att schemalägga paddlingen till de två mellersta veckorna i april. Dessa två veckor är de säkraste veckorna då snösmältingens start kan variera från år till år. Kanot och kajakpaddling längs hela Nittälven bör ej planeras efter april (ett år med normal snösmältningstakt).

Nittälven 2020

Nittälven är alltid som bäst direkt när isen släpper. Ett datum som alltid varierar och som är beroende av den aktuella snösmältningen.

Vårflod efter en snöfattig vinter

Normalt ska Nittälven paddlas i april, men med den snöfattiga vintern och med den höga temperaturen i mars så  är vårpaddlingen i Nittälven redan över.

Nordic Discovery har full koll på Nittälven och snösmältningen, och lägger mars ut aktuell prognos för när 2021 års paddling förväntas att starta.

Kanotleden Nittälven 

Svårighetsgrad: Medelsvår pga. en del fallna träd.
Uvbergsbron-Kopparberg: 43 km, 85% åpaddling.
Uvbergsbron-Ljusnaren: 23 km, 100% åpaddling.
Kolbron-Kopparberg: 27 km, 65% åpaddling.
Havsjömossen-Kopparberg: 24 km, 60% åpaddling.
Fallhöjd: 17 m totalt, 40 cm/km i genomsnitt.
Lyft: Vid högvatten bjuder ledens två första lyft på trevlig forspaddling vilket betyder inga lyft tills efter Ljusnaren.
Strändernas karaktär: Vildmark.
Vid vindskydden finns fasta eldstäder, torrdass och ibland även ved.
Kanotleden fortsätter i Garhytteån (Arbågaån Norra) via ett lyft på 400 m.
God kanotledsbeskrivning med karta ingår i hyran.
Fri frakt av hyrt material på hyror över 3000 kr per fraktdag.
Kopparberg: Fri frakt av hyrt material på hyror över 2400 kr per fraktdag.

Nittälven - Kanotledsbeskrivning & kartor

Nittälven - Standardupplägg vid högvatten

1 dag:
Start: Uvbergsbron.
Lunch: Dansarbacken.
Avslut: Kolbron

2 dagar:
Start: Uvbergsbron.
Lunch: Dansarbacken.
Camping: Havsjömossen.
Lunch: Nittbo.
Avslut: Skäret (eller Djäkens badplats).

3 dagar:
Start: Uvbergsbron.
Lunch: Dansarbacken.
Camping: Havsjömossen.
Lunch: Längs kanotleden.
Camping: Storsand (nordvästra delen av Salbosjön).
Lunch: Nittbo.
Avslut: Skäret

4 dagar:
Start: Uvbergsbron.
Lunch: Dansarbacken.
Camping: Havsjömossen.
Lunch: Längs kanotleden.
Camping: Storsand (nordvästra delen av Salbosjön).
Lunch: Nittbo.
Camping: Vid vindskyddet i Olofssjön.
Lunch: På Zaras pizzeria som ligger vid lyftet i Kopparberg.
Avslut: Strax innan älvfårans delning i Bångbro.

Mindre sällskap - Samfrakt av kanoter till Nittälven

I avsikt att få ner fraktkostnaderna för mindre sällskap, så finns under helgerna i april en intresselista som bygger på samfrakt av kanoter. Om fler kanoter fraktas till älven så blir fraktkostnaden mindre per kanot . Något som passar små sällskap.  Synkning av start och sluttid gäller för samtliga paddlare. För intresse av samfrakt >>

Var i Nittälven kan vi börja paddla i relation till älvens aktuella vattennivå? 

Nordic Discovery har mycket goda kunskaper om Nittälven och förändringarna av älvens vattennivå och kommer att informera vilken startpunkt som kommer att vara aktuell efter gällande förhållanden. För färsk information ring eller e-posta >>

Endast utkörning av kanoter & kajaker - Halv transportkostnad

Vid avslut strax innan älvfårans delning i Bångbro (Söder om Kopparberg) gäller endast utkörningskostnad. Här finns en av Nordic Discoverys filialer med möjlighet till lämning av kanoter och kajaker. Om du väljer att avsluta din paddling och lämna hyrt material här så behövs bara transport av kanoter och kajaker till startpunkten. Anvisade tider för inlämning av hyrt material kan förekomma.

Information om kanottransport >>

Nittälven vid normalt och lågt vattenstånd

Den nedre delen av Nittälven kan paddlas vid normalt och lågt vattenstånd, med ilägg 1 km söder om Kolbron. Härifrån är älven nästan alltid framkomlig och paddlingen ner till Ljusnaren en lagom dagstur. Vill man förlänga turen till två dagar är en paddling ner i den orörda skogstjärnen Salbosjön att rekommendera. Ett annat alternativ är att paddla från Ljusnaren upp till Havsjömossen dag ett och tillbaka till Ljusnaren dag två. Ett bra ställe att avsluta turen och parkera en bil på är Djäkens badplats på sjön Ljusnarens östra sida.

Boka kanoter, kajaker och transport till Nittälven

800 SEK/kanot och kajak /transportdag. 400 kr/kanot och kajak/dag utan transport.

Priset gäller vid full grupprabatt av transportkostnaderna till och från Nittälven. Vid bokning av lågt antal kanoter, kolla gärna prislistan för kanottransport innan du bokar.

När paddlingen längs Nittälven inte funkar

Om paddlingen längs Nittälven inte funkar så rekommenderas vildmarkspaddlingen i Naturreservatet Malingsbo-Kloten. Paddlingen i Naturreservatet Malingsbo-Kloten är dessutom mer prisvärd då kanottransporter är överflödiga. Paddling i Naturreservatet Malingsbo-Kloten >>

Underhåll och röjning längs Nittälven

Underhållet av vindskydden och de fasta rastplatserna kommer att fortsätta, men officiell röjning av kanotleden har från 2019 upphört, på grund av områdets nya naturreservatsstatus.

Kanot & kajakservice till Bergslagens 20 kanotleder

1) Naturreservatet Malingsbo-Kloten >>
2) MellanHedströmmen >>
3) Nedre Hedströmmen >>
4) Gunnilboån >>
5) Nittälven >>
6) Garhytteån/Norra Arbogaån >>
7) Bottenån/Borsån/Södra Arbogaån >>
8) Arbogaån/Södra Arbogaån >>
9) Hjälmare Kanal >>
10) Mälaren >>
11) Strömsholms Kanal >>
12) Rastälven >>
13) Järleån >>
Sverkestaån
Jernleden
Mångsälven
Svartälven
Malingen-Ludvika
Svartån in Västmanland
Dalälven (Borlänge-Avesta)

Information om kanottransport >>

Långa paddlingar i Bergslagen

175 km: Paddla från Nittälvens källor hela vägen ner till Hjälmaren (kanotled 5-9). 175 km spännande paddling som bör avnjutas under 2,5 veckors tid. Vattendraget Nittälven fortsätter hela vägen ner till Mälaren men byter namn flera gånger. 

300 km: Paddla från Nittälvens källor hela vägen ner till Mälaren (kanotled 5-8). Ta en sväng ut i Mälaren (10) och avsluta med att paddla Strömsholms Kanal (11) uppströms. 300 km spännande paddling som bör avnjutas under 4 veckors tid.

Sträckan från Nittälvens källor till Mälaren eller Hjälmaren (Kanotleder 5-8 / 9) bör inte genomföras utan såg och mycket äventyrslystnad.

Swedish Adventures