Nittälven - Vårpaddling i strömmande vatten med inslag av forsar 

Nittälven är ett litet slingrande vattendrag som rinner fram genom vildmarken i ett sandigt hedlandskap med övervägande tallskog. På några ställen har älven brutit igenom och gått rakt fram istället för i sin gamla serpentinfåra. Lämningar av avsnörda meandersjöar finns på flera håll. 

Det finns dock en baksida på guldmyntet som heter normalt vattenstånd och oframkomlighet. Sträckan, med start 1 km norr om Kolbron kan endast paddlas på våren eller efter ihållande kraftiga skyfall då vattennivån är mycket hög. Tidigare startade vårpaddlingen vid Uvbergsbron, men den paddlingen har sedan år 2020 upphört.

Nittälven - Kanot och kajakalternativet i april

Våren och islossningen ett normalt år: Tiden för paddling är de två första veckorna i april. Rekommenderat är att schemalägga paddlingen till de två första veckorna i april. Dessa två veckor är de säkraste veckorna då snösmältingens start kan variera från år till år. Kanot och kajakpaddling norr om, 1 km söder om Kolbron bör ej planeras efter april (ett år med normal snösmältningstakt).

Start 1 km norr om Kolbron funkar fortfarande vid riktigt högt vattenstånd

Från strtpunkten 1 km norr om Kolbron  finns två forsar kvar. Forsen vid Kolbron och forsen 1 km söder om Kolbron. Även här har många stenar lagts ut i strömfåran, något som defenitivt inte förbättrat kanotpaddlingen, men paddling i dessa två forsar funkar fortfarande vid högt vattenflöde.

När Nittälven är som bäst

Nittälven är alltid som bäst direkt när isen släpper. Ett datum som alltid varierar och som är beroende av den aktuella snösmältningen.

Bästa tiden att paddla kanot längs Nittalven våren 2024

Vårpaddlingen i strömmande vatten med inslag av lätta forsar har startat och förväntas att pågå tills slutet av april.

Nordic Discovery har full koll på Nittälven och snösmältningen, och lägger i mars ut aktuell prognos för när 2025 års paddling förväntas att starta.

Nittälven vid vårflod

För paddling under vårfloden gäller följande: Vi träffas vid Kolbron och efter rådande vattenstånd tas beslutet om var bästa möjliga iläggningsplats kommer att vara. Iläggsplatserna kommer att bli, 1 km söder om Kolbron, vid Kolbron eller 1 km norr om Kolbron. Vad som avgör beslutet är det rådande vattenståndet i älven. Beslutet om vilken av iläggsplatserna som gäller tas av oss som känner till älven.

Nittälven vid normalt vattenstånd

Den nedre delen av Nittälven kan paddlas vid normalt vattenstånd, med ilägg 1 km söder om Kolbron. Härifrån är älven nästan alltid framkomlig och paddlingen ner till Ljusnaren en lagom dagstur. Vill man förlänga turen till två dagar är en paddling ner i den orörda skogstjärnen Salbosjön att rekommendera. Ett annat alternativ är att paddla från Ljusnaren upp till Havsjömossen dag ett och tillbaka till Ljusnaren dag två. Ett bra ställe att avsluta turen och parkera en bil på är Djäkens badplats på sjön Ljusnarens östra sida.

Kanotleden Nittälven 

Svårighetsgrad: Medelsvår pga. en del fallna träd.
Kolbron-Kopparberg: 27 km, 65% åpaddling.
Havsjömossen-Kopparberg: 24 km, 60% åpaddling.
Lyft: Vid högvatten bjuder ledens två första forsar på forspaddling. Inga lyft tills efter Ljusnaren.
Strändernas karaktär: Vildmark.
Vid vindskydden finns fasta eldstäder, torrdass och ved.
Kanotleden fortsätter i Garhytteån (Arbågaån Norra) via ett lyft på 400 m.
God kanotledsbeskrivning med karta ingår i hyran.
Fri frakt av hyrt material på hyror över 3600 kr per fraktdag.
Kopparberg: Fri frakt av hyrt material på hyror över 2700 kr per fraktdag.

Nittälven - Kanotledsbeskrivning & kartor

Informationen norr om Kolbron gäller inte längre.

Nittälven från och med år 2021 - Sträckan Uvbergsbron till 1 km norr om Kolbron är inte längre paddelbar

Den fina vårpaddlingen mellan Uvbergsbron och 1 km norr om Kolbron är tyvärr historia. Dom tidigare fina förutsättningarna för Nittälven unika toppaddling, har berott på att man under flottningstiden rensade älvens samtliga forssträckor på sten. Tack alla flottare som banade vägen för Mellansveriges bästa kanotpaddling.

2020 gör man tvärtom. Man går med en traktor längs strömfåran vid samtliga forssträckor och river tillbaka alla stenar som en gång lagts upp på strandkanten.

En åtgärd som resulterats att förutsättningarna för Mellansveriges bästa kanotpaddling saboterats. Hänvisar Länsstyrelsen i Örebro Län för mer information om detta. Vi, Kanotförbundet, Turismen i Kopparberg och Turismen i Örebro Län och många inbitna paddlare fick chansen att yttra sig både i skrift och muntligen. Tyvärr togs ingen hänsyn till våra åsikter och vår vädjan om att bevara Nittälvens unika förutsättningar som bästa kanotled.

Tråkigt? Ja förbannat tråkigt. Vi har paddlat och servat detta fantastiska vattendrag med kanoter i 18 års tid. Ser det hela som ett stort svek mot kommande generationer.

Foto från rekningsturen mellan Uvbergsbron och Kolbron i slutet av mars 2021, vid högsta vattenflöde. Inte bara svårpaddlat. Det var en omöjlighet att ta sig ner mellan stenarna utan att fastna och välta.

Nittälven - Standardupplägg 

1 dag:
Start: 1 km norr om Kolbron. Kolbron, eller 1 km söder om Kolbron beroende av rådande vattenstånd.
Lunch: Havsjömossen eller Nittbo.
Avslut: Djäkens badplats.

2 dagar:
Start: 1 km norr om Kolbron. Kolbron, eller 1 km söder om Kolbron beroende av rådande vattenstånd.
Lunch: Havsjömossen
Camping: Storsand (nordvästra delen av Salbosjön).
Lunch: Nittbo.
Avslut: Skäret (eller Djäkens badplats).

3 dagar: 
Start: 1 km norr om Kolbron. Kolbron, eller 1 km söder om Kolbron beroende av rådande vattenstånd.
Lunch: Havsjömossen.
Camping: Storsand (nordvästra delen av Salbosjön).
Lunch: Nittbo.
Camping: Vid vindskyddet i Olofssjön.
Lunch: På Zaras pizzeria som ligger vid lyftet i Kopparberg.
Avslut: Strax innan älvfårans delning i Bångbro.

Mindre sällskap - Samfrakt av kanoter till Nittälven

I avsikt att få ner fraktkostnaderna för mindre sällskap, så finns under helgerna i april en intresselista som bygger på samfrakt av kanoter. Om fler kanoter fraktas till älven så blir fraktkostnaden mindre per kanot . Något som passar små sällskap.  Synkning av start och sluttid gäller för samtliga paddlare. För intresse av samfrakt >>

Var i Nittälven kan vi börja paddla i relation till älvens aktuella vattennivå? 

Nordic Discovery har mycket goda kunskaper om Nittälven och förändringarna av älvens vattennivå och kommer att informera vilken startpunkt som kommer att vara aktuell efter gällande förhållanden. För färsk information ring eller e-posta >>

Endast utkörning av kanoter & kajaker - Halv transportkostnad

Vid avslut strax innan älvfårans delning i Bångbro (Söder om Kopparberg) gäller endast utkörningskostnad. Här finns en av Nordic Discoverys filialer med möjlighet till lämning av kanoter och kajaker. Om du väljer att avsluta din paddling och lämna hyrt material här så behövs bara transport av kanoter och kajaker till startpunkten. Anvisade tider för inlämning av hyrt material kan förekomma.

Information om kanottransport >>

Boka kanoter, kajaker och transport till Nittälven

900 SEK/kanot och kajak /transportdag. 450 kr/kanot och kajak/dag utan transport.

Priset gäller vid full grupprabatt av transportkostnaderna till och från Nittälven. Vid bokning av lågt antal kanoter, kolla gärna prislistan för kanottransport innan du bokar.

Packrafting och transfers längs Nittälven 

Packrafting funkar fortfarande längs hela Nittälven. Nordic Discovery hyr inte ut packrafts, men känner till Nittälven mycket väl och har minibussar för persontransporter till hands. Priset för transporter från Kopparberg till Uvbergsbron eller Kolbron är 1500 kr enkel resa.

Boka transfers från från Kopparberg till Nittälven >>

När paddlingen längs Nittälven inte funkar

Om paddlingen längs Nittälven inte funkar så rekommenderas vildmarkspaddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten. Paddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten är dessutom mer prisvärd då kanottransporter är överflödiga. Paddling i Naturreservatet Malingsbo - Kloten >>

Underhåll och röjning längs Nittälven

Underhållet av vindskydden och de fasta rastplatserna kommer att fortsätta, men officiell röjning av kanotleden har från 2019 upphört, på grund av områdets naturreservatsstatus.

Kanot & kajakservice till Bergslagens 20 kanotleder

1) Naturreservatet Malingsbo - Kloten >>
2) MellanHedströmmen >>
3) Nedre Hedströmmen >>
4) Gunnilboån >>
5) Nittälven >>
6) Garhytteån/Norra Arbogaån >>
7) Bottenån/Borsån/Södra Arbogaån >>
8) Arbogaån/Södra Arbogaån >>
9) Hjälmare Kanal >>
10) Mälaren >>
11) Strömsholms Kanal >>
12) Rastälven >>
13) Järleån >>
Sverkestaån
Jernleden
Mångsälven
Svartälven
Malingen-Ludvika
Svartån in Västmanland
Dalälven (Borlänge-Avesta)

Information om kanottransport >>

Långa paddlingar i Bergslagen

135 km: Paddla från Lilläng (norr om Norrsjön) till Hjälmaren (kanotled 6-9). 135 km paddling på 2 veckors tid. Vattendraget fortsätter hela vägen ner till Mälaren men byter namn flera gånger.

260 km: Paddla från Lilläng (norr om Norrsjön) till Mälaren (kanotled 6-8). Ta en sväng ut i Mälaren (10) och avsluta med att paddla Strömsholms Kanal (11) "uppströms". 260 km paddling på 4,5 veckors tid.

Sträckan Lilläng (norr om Norrsjön) till Mälaren eller Hjälmaren (Kanotleder 6-8 / 9) bör inte genomföras utan såg och äventyrslystnad.

Swedish Adventures