Mellersta Hedströmmen - En kanotled i Bergslagen

Hedströmmen har sin källa bland Klotensjöarna och startar vid utloppet från Långvattnet som en liten bäck (Övre Hedströmmen). Bäcken faller 100 meter mellan sjöarna Långvattnet och Malingsbosjön, ett avsnitt som inte är paddlingsbart. Sträckan från Malingsbo till Baggå är grund, stenig och har en del farliga forsar. Avsnittet är ej paddlingsvänligt men istället ett populärt tillhåll bland sportfiskare.

Det är från Baggå i Mellersta Hedströmmen som ån gör sig gällande som ett bra paddelvatten. Leden börjar och slutar med fin åpaddling. Däremellan passeras sjöarna Övre och Nedre Vättern, före respektive efter Skinnskatteberg. Kanotledens begynnande åsträcka har från och med år 2021 blivit röjd. I Uttersberg passerar ån utanför dörren till Galleri Astley. Här, mitt i skogen ställer många världsberömda konstnärer ut sina verk. Utanför galleriet reser sig bland annat en flera meter hög och äkta totempåle. På galleriet drivs även ett kafé. I Skinnskatteberg finns möjligheter till proviantering. Skyltning längs kanotleden saknas.

Andra kartor: 11FNO-SO

Mellersta Hedströmmen

Ledbeskrivning: Å och sjöpaddling.
Svårighetsgrad: Medelsvår.
Från-till: Baggå-Karmarsbo.
Distans: 34 km, 50% åpaddling.
Fallhöjd: 80 m totalt, 2,3 m/km i genomsnitt.
Lyft: 4 lyft 100 m-500 m.
Strändernas karaktär: Skog och ängsmark.
Fiske: Gädda, abborre. Öring och regnbåge i övre Hedströmmen.
Kanotleden fortsätter i Nedre Hedströmmen via ett lyft på 4 km mellan Karmansbo och Bernshammar. Kanoten rullas på fina kanotvagnar längs ett vackert landskap på en historisk järnvägsvall.
Kanotledsbeskrivning ingår i hyran.
Baggå-Skinnskatteberg: Fri frakt av hyrt material på hyror över 2700 kr/fraktdag.
Skinnskatteber-Gisslarbo: Fri frakt av hyrt material på hyror över 3600 kr/fraktdag.

Paddling från civilisationen till Naturreservatet Malingsbo - Kloten

Möjligheten finns att ta tåget till Skinnskatteberg och paddla kanot till Baggå med hjälp av Nordic Discoverys kanottransportservice. Baggå ligger vid gränsen till Naturreservatet Malingsbo - Kloten. Från Baggå vandrar du vidare längs Bruksleden djupare in i Naturreservatet Malingsbo - Klotens vildmark. Information om vandring in och ut ur Naturreservatet Malingsbo - Kloten >>

Efter vandringen följer mer paddling längs kanotlederna i hjärtat av Naturreservatet Malingsbo - Klotens vildmark

Läs om paddling i Naturreservatet Malingsbo - Kloten >>

Boka kanoter, kajaker och transport till Mellersta Hedströmmen

900 SEK/kanot och kajak /transportdag. 450 kr/kanot och kajak/dag utan transport.

Priset gäller vid full grupprabatt av transportkostnaderna till och från Mellersta Hedströmmen. Vid bokning av lågt antal kanoter, kolla gärna prislistan för kanottransport innan du bokar.

Kanot & kajakservice till Bergslagens 20 kanotleder

1) Naturreservatet Malingsbo-Kloten >>
2) Mellan Hedströmmen >>
3) Nedre Hedströmmen >>
4) Gunnilboån >>
5) Nittälven >>
6) Garhytteån/Norra Arbogaån >>
7) Bottenån/Borsån/Södra Arbogaån >>
8) Arbogaån/Södra Arbogaån >>
9) Hjälmare Kanal >>
10) Mälaren >>
11) Strömsholms Kanal >>
12) Rastälven >>
13) Järleån >>
Sverkestaån
Jernleden
Mångsälven
Svartälven
Malingen-Ludvika
Svartån in Västmanland
Dalälven (Borlänge-Avesta)

Information om kanottransport >>

Spårlösa kanotfärder

Paddlaren är gäst i naturen och förväntas visa både ansvar och hänsyn. Inte störa och inte förstöra. Allemansrätten är både en rättighet och en skyldighet. Paddlarens enda spår bör vara paddeltagens virvlar.

Swedish Adventures