Kanotleden Strömsholms Kanal från Smedjebaken till Strömsholm

Strömsholms Kanal byggdes en gång för transporter av järnmalm, träkol, timmer och tackjärn.

Kolbäcksån rinner genom hjärtat av Begslagen, ett kuperat område känt för järnmalm i bergen och djupa skogar. Det var längs Strömsholms Kanal som järnmalm, timmer och träkol fraktades till hyttorna, och det var längs kanalen som tackjärnet fraktades vidare från hyttorna och ut i vida världen. Idag, är det länge sedan eldarna slocknade i masugnarna och smedernas hammare tystnat. Kolbäcksån slingrar sig fram på ett sätt som den gjorde redan långt innan bergshanteringen. Tyst, stilla och vacker. Men där finns spår från förr. Längs Kolbäcksån finns Västmanlands enda världsarv och viktigaste sevärdhet  - Ängelsbergs Bruk. På den lilla ön Oljeön finns världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Hit fraktades råolja från Pennsylvania i Amerika. Båtarna kom in genom Mälaren och gick upp längs slussarna i kanalen

Längs Kolbäcksåns 110 km långa sträckning byggde man på 1700-talet kanalsträckor vid vattenfallen. De grävda avsnitten på samanlagt 12 kilometer innehåller avsnitt med slussar. Dessa sträckor har gett vattendraget namnet, Strömsholms Kanal. De övriga 98 kilometrarna består av Kolbäcksåns ursprungliga lopp. Strömsholms Kanal är Sveriges näst äldsta kanal. Endast Hjälmare kanal är äldre

Från blånande dalaberg i Bergslagen till ett böljande mälarlandskap. Från skog till slätt. Historiskt sätt har kanalen varit Västmanlands puls. Ett klassiskt vattendrag som Västmanlänningen inte bör missa. Många elever och lärare sätter upp målet att genomföra kanalen under skoltiden. Populärt är att dela in kanalen i tre tvådagarsturer. En tvådagarstur per år och skolklass.

Till stationen i Smedjebacken går direkttåg från Stockholm och Västerås. Hamn och snabbköp ligger inom gångavstånd från järnvägsstationen. Tågtider www.resplus.se indikera på tidtabell och tidtabell 55

Strömsholms Kanal / Kolbäcksån

Ledbeskrivning: Å och sjöpaddling.
Svårighetsdefinition: Lätt.
Från-till: Smedjebacken-Strömsholm eller till Borgåsund vid Mälaren.
Distans: 110 km, 50 % åpaddling.
Fallhöjd: 101 m totalt, 1 m/km i genomsnitt.
Lyft: 0-13. Vill man minimera ledens lyft så finns alternativet att nyttja slussarna (under sommarsäsongen). Lyften är lätta då leden är utrustad med upptagningsbryggor. Kanotvagnarna rullas längs fina grusgångar.
Strändernas karaktär: Skog och ängsmark.
Vid vindskydden (som finns markerade på en detaljerad ledbeskrivning) finns fast eldstäder och ibland torrdass.
Kanotleden fortsätter i Mälaren.
God kanotledsbeskrivning ingår i hyran.
Fiske: Gädda & abborre.
Smedjebacken-Söderbärke: Fri frakt av hyrt material på hyror över 3600 kr/fraktdag.
Söderbärke-Ängelsberg: Fri frakt av hyrt material på hyror över 4500 kr/fraktdag.
Ängelsberg- Strömsholm: Fri frakt av hyrt material på hyror över 5400 kr/fraktdag.

Kanotledsbeskrivning och kartor

Kanotledsbeskrivning: Strömsholms Kanal 1 >> 

Kanotledsbeskrivning: Strömsholms Kanal 2 >> 

Other maps: 12FSO,12GSV,11GNV-SV-SO,10GNO

Kanottransport >>

Boka kanoter, kajaker och transport till Strömsholms Kanal / Kolbäcksån

900 SEK/kanot och kajak /transportdag. 450 kr/kanot och kajak/dag utan transport.

Priset gäller vid full grupprabatt av transportkostnaderna till och från Strömsholms Kanal / Kolbäcksån. Vid bokning av lågt antal kanoter, kolla gärna prislistan för kanottransport innan du bokar.

Bättre paddling, bättre pris och inga transporter

Då vildmarkspaddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten är betydligt mer prisvärd och paddlingsområdet och naturen betydligt bättre så rekommenderar vi även att ni tittar på paddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten som ett alternativt paddelområde. Paddling i Naturreservatet Malingsbo - Kloten >>

Kanot & kajakservice till Bergslagens 20 kanotleder

1) Naturreservatet Malingsbo - Kloten >>
2) Mellan Hedströmmen >>
3) Nedre Hedströmmen >>
4) Gunnilboån >>
5) Nittälven >>
6) Garhytteån / Norra Arbogaån >>
7) Bottenån / Borsån / Södra Arbogaån >>
8) Arbogaån/Södra Arbogaån >>
9) Hjälmare Kanal >>
10) Mälaren >>
11) Strömsholms Kanal >>
12) Rastälven >>
13) Järleån >>
Sverkestaån
Jernleden
Mångsälven
Svartälven
Malingen-Ludvika
Svartån in Västmanland
Dalälven (Borlänge - Avesta)

Information om kanottransport >>

Spårlösa kanotfärder

Paddlaren är gäst i naturen och förväntas visa både ansvar och hänsyn. Inte störa och inte förstöra. Allemansrätten är både en rättighet och en skyldighet. Paddlarens enda spår bör vara paddeltagens virvlar.

Swedish Adventures