Bottenån / Borsån / Södra Arbogaån - En av Bergslagens många kanotleder

Efter Lindesberg byter Bottenån namn till Borsån som rinner ut i Väringen. Kanotledsavsnittet kallas ibland felaktigt för Bottenån. Den korrekta benämning på den här sträckan är Borsån. Paddlingen i Borsån erbjuder trevlig paddling längs en något livlig åsträcka.

Bottenån / Borsån / Southern Arbogaån

Ledbeskrivning: Å och sjöpaddling.
Svårighetsgrad: Medelsvår.
Från-till: Lindesberg-Frövi.
Distans: 24 km, 50% åpaddling.
Fallhöjd: 29 m totalt, 1,2 m/km i genomsnitt.
Lyft: 3-7 lyft 100 m-700 m.
Strändernas karaktär: Skog och ängsmark.
Vid vindskydden finns fast eldstäder, torrdass och ibland även ved.
Kanotleden fortsätter i Arbogaån via ett 2,5 km lyft i Frövifors.
God kanotledsbeskrivning med karta ingår i hyran.
Fri frakt av hyrt material på hyror över 4500 kr per fraktdag.

 

Kanotledsbeskrivning och kartor

Kanotledskarta >>

Other maps: 11 FSV, 10 FNV-NO

Information om kanottransport >>

Boka kanoter, kajaker och transport till Bottenån / Borsån / Southern Arbogaån

900 SEK/kanot och kajak /transportdag. 450 kr/kanot och kajak/dag utan transport.

Priset gäller vid full grupprabatt av transportkostnaderna till och från Bottenån / Borsån / Southern Arbogaån. Vid bokning av lågt antal kanoter, kolla gärna prislistan för kanottransport innan du bokar.

Bättre paddling, bättre pris och inga transporter

Då vildmarkspaddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten är betydligt mer prisvärd och paddlingsområdet och naturen betydligt bättre så rekommenderar vi även att ni tittar på paddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten som ett alternativt paddelområde. Paddling i Naturreservatet Malingsbo - Kloten >>

Kanot & kajakservice till Bergslagens 20 kanotleder

1) Naturreservatet Malingsbo-Kloten >>
2) Mellan Hedströmmen >>
3) Nedre Hedströmmen >>
4) Gunnilboån >>
5) Nittälven >>
6) Garhytteån/Norra Arbogaån >>
7) Bottenån/Borsån/Södra Arbogaån >>
8) Arbogaån/Södra Arbogaån >>
9) Hjälmare Kanal >>
10) Mälaren >>
11) Strömsholms Kanal >>
12) Rastälven >>
13) Järleån >>
Sverkestaån 
Jernleden
Mångsälven
Svartälven
Malingen-Ludvika 
Svartån in Västmanland
Dalälven (Borlänge-Avesta)

Information om kanottransport >>

Spårlösa kanotfärder

Paddlaren är gäst i naturen och förväntas visa både ansvar och hänsyn. Inte störa och inte förstöra. Allemansrätten är både en rättighet och en skyldighet. Paddlarens enda spår bör vara paddeltagens virvlar.

Swedish Adventures