Nedre Hedströmmen - En av Bergslagens många kanotleder

Söder om Bernshammar följer en trevlig sträckning på några kilometer fram till sammanflödet av Hedströmmen och Gunnilboån. Åarna rinner ihop söder om byn Gisslarbo. Den gemensamma sträckning från Gisslarbo tills utloppet i Mälaren har namnet Nedre Hedströmmen. Söder om Kolsva förekommer en del grunda forsar vilka passeras bäst vid normalt eller högt vattenstånd. Ett rekommenderat slut på turen är vid småbåtshamnen på Malmön, vid utloppet i Mälaren. Alternativt så fortsätter man de 6 återstående kilometerna till Köping och avslutar turen i Köpings hamn. I Kolsva finns möjligheter till proviantering. Underhåll och skyltning längs kanotleden saknas.

Nedre Hedströmmen

Ledbeskrivning: Åpaddling.
Svårighetsgrad: Medelsvår.
Från-till: Gisslarbo-Mälaren.
Distans: 34 km. 100% åpaddling.
Fallhöjd: 49 m totalt, 1.4 m/km i genomsnitt.
Lyft: 6 lyft 100 m-400 m.
Strändernas karaktär: Skog och ängsmark.
Fiske: Gädda, abborre.
Kanotleden fortsätter i Mälaren. 
Kanotledsbeskrivning ingår i hyran.
Fri frakt av hyrt material på hyror över 4500 kr/fraktdag.

Kanotledsbeskrivning och kartor

Kanotledskarta Hedströmmen >>

Kanotledkarta Gunnilboån >>

Andra kartor: 11FSO, 11GSV, 10GNV

Information om kanottransport >>

Boka kanoter, kajaker och transport till Nedre Hedströmmen

900 SEK/kanot och kajak /transportdag. 450 kr/kanot och kajak/dag utan transport.

Priset gäller vid full grupprabatt av transportkostnaderna till och från Nedre Hedströmmen. Vid bokning av lågt antal kanoter, kolla gärna prislistan för kanottransport innan du bokar.

Bättre paddling, bättre pris och inga transporter

Då vildmarkspaddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten är betydligt mer prisvärd och paddlingsområdet och naturen betydligt bättre så rekommenderar vi även att ni tittar på paddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten som ett alternativt paddelområde. Paddling i Naturreservatet Malingsbo - Kloten >>

Kanot & kajakservice till Bergslagens 20 kanotleder

1) Naturreservatet Malingsbo-Kloten >>
2) Mellan Hedströmmen >>
3) Nedre Hedströmmen >>
4) Gunnilboån >>
5) Nittälven >>
6) Garhytteån/Norra Arbogaån >>
7) Bottenån/Borsån/Södra Arbogaån >>
8) Arbogaån/Södra Arbogaån >>
9) Hjälmare Kanal >>
10) Mälaren >>
11) Strömsholms Kanal >>
12) Rastälven >>
13) Järleån >>
Sverkestaån 
Jernleden
Mångsälven
Svartälven
Malingen-Ludvika 
Svartån in Västmanland
Dalälven (Borlänge-Avesta)

Information om kanottransport >>

Spårlösa kanotfärder

Paddlaren är gäst i naturen och förväntas visa både ansvar och hänsyn. Inte störa och inte förstöra. Allemansrätten är både en rättighet och en skyldighet. Paddlarens enda spår bör vara paddeltagens virvlar.

Swedish Adventures