Arbogaån / Södra Arbogaån - En av Bergslagens många kanotleder

Arbogaån flyter lugnt genom Mälardalens slättland, med undantag för några mindre forsar. Kanotleden startar i Frövi vid sjön Väringen. Efter en 7 kilometers sjönpaddling följer sedan åpaddling hela vägen ner till Mälaren. De sista kilometrarna efter Kungsör består åter av sjöpaddling. I Arboga finns sevärdheter som stengodsateljéerna, bryggeri och industrimuseum. Arbogas ursprungliga trähusbebyggelse finns kvar då staden haft turen och klarat sig från större bränder.

Arbogaån / Södra Arbogaån

Ledbeskrivning: Till stor del åpaddling.
Svårighetsgrad: Lätt-medelsvår.
Från-till: Frövi-Kungsör/Mälaren.
Distans: 51 km, 80% åpaddling.
Fallhöjd: 32 m totalt, 60 cm/km i genomsnitt.
Lyft: 4 lyft 100 m-2,5 km.
Strändernas karaktär: Skog och ängsmark.
Vid vindskydden finns fast eldstäder, torrdass och ibland även ved.
Kanotleden fortsätter till Hjälmare kanal och till Mälaren.
God kanotledsbeskrivning med karta ingår i hyran.
Fri frakt av hyrt material på hyror över 5400 kr per fraktdag.

Kanotledsbeskrivning och kartor

Frövi-Arboga >> 

Arboga-Mälaren >> 

Andra kartor: 10 FNO, 10 GNV

Information om kanottransport >>

Boka kanoter, kajaker och transport till Arbogaån / Södra Arbogaån

900 SEK/kanot och kajak /transportdag. 450 kr/kanot och kajak/dag utan transport.

Priset gäller vid full grupprabatt av transportkostnaderna till och från Arbogaån / Södra Arbogaån. Vid bokning av lågt antal kanoter, kolla gärna prislistan för kanottransport innan du bokar.

Bättre paddling, bättre pris och inga transporter

Då vildmarkspaddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten är betydligt mer prisvärd och paddlingsområdet och naturen betydligt bättre så rekommenderar vi även att ni tittar på paddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten som ett alternativt paddelområde. Paddling i Naturreservatet Malingsbo - Kloten >>

Kanot & kajakservice till Bergslagens 20 kanotleder

1) Naturreservatet Malingsbo-Kloten >>
2) Mellan Hedströmmen >>
3) Nedre Hedströmmen >>
4) Gunnilboån >>
5) Nittälven >>
6) Garhytteån/Norra Arbogaån >>
7) Bottenån/Borsån/Södra Arbogaån >>
8) Arbogaån/Södra Arbogaån >>
9) Hjälmare Kanal >>
10) Mälaren >>
11) Strömsholms Kanal >>
12) Rastälven >>
13) Järleån >>
Sverkestaån 
Jernleden
Mångsälven
Svartälven
Malingen-Ludvika 
Svartån in Västmanland
Dalälven (Borlänge-Avesta)

Information om kanottransport >>

Spårlösa kanotfärder

Paddlaren är gäst i naturen och förväntas visa både ansvar och hänsyn. Inte störa och inte förstöra. Allemansrätten är både en rättighet och en skyldighet. Paddlarens enda spår bör vara paddeltagens virvlar.

Swedish Adventures