Kanotleder i Bergslagen

Detaljerade kanotledsbeskrivningar med kartor. Från vildmarkspaddling i paddelparadiset Naturreservatet Malingsbo - Kloten till Bergslagens övriga 20 kanotleder. 

Kanot och kajakpaddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten finns beskrivet på >>

Kanot och kajakpaddlingen i Naturreservatet Malingsbo - Kloten representerar vildarkspaddling. Övriga kanotleder i Bergslagen skiljer sig då de ibland passerar civilisation - bondgårdar, byar och ibland samhällen. Många är anledningarna att rekommendera Naturreservatet Malingsbo - Kloten i första hand, men övriga kanotleder bjuder också på fin paddling.      

Nordic Discovery hyr ut kanoter och kajaker och ombesörjer en mycket god fraktservice längs Bergslagens kanotleder. Lederna är ”snälla” leder som inte ställer några krav på vare sig god kondition eller förkunskaper. Längs några av lederna finns en del hinder i form av fallna träd. Naturreservatet Malingsbo - Kloten, Strömsholms Kanal och Hjälmare Kanal representerar paddling i lugna vatten. De tre vattendragen bjuder även på den lättaste paddlingen. Här finns inga hinder i form av fallna träd. Övriga vattendrag bjuder på lagom spännande portioner av strömmande vatten och hinder i form av fallna träd förekommer. 

Nordic Discovery håller en mycket god service längs kanotlederna i Västmanland och södra Dalarna. Vi önskar er välkomna till Bergslagen som har mycket att erbjuda paddlaren.

Kanot & kajakservice till Bergslagens 20 kanotleder

1) Naturreservatet Malingsbo - Kloten >>
2) MellanHedströmmen >>
3) Nedre Hedströmmen >>
4) Gunnilboån >>
5) Nittälven >>
6) Garhytteån/Norra Arbogaån >>
7) Bottenån/Borsån/Södra Arbogaån >>
8) Arbogaån/Södra Arbogaån >>
9) Hjälmare Kanal >>
10) Mälaren >>
11) Strömsholms Kanal >>
12) Rastälven >>
13) Järleån >>
Sverkestaån
Jernleden
Mångsälven
Svartälven
Malingen-Ludvika
Svartån in Västmanland
Dalälven (Borlänge-Avesta)

Långa paddlingar i Bergslagen

175 km: Paddla från Nittälvens källor hela vägen ner till Hjälmaren (kanotled 5-9). 175 km spännande paddling som bör avnjutas under 2,5 veckors tid. Vattendraget Nittälven fortsätter hela vägen ner till Mälaren men byter namn flera gånger. 

300 km: Paddla från Nittälvens källor hela vägen ner till Mälaren (kanotled 5-8). Ta en sväng ut i Mälaren (10) och avsluta med att paddla Strömsholms Kanal (11) uppströms. 300 km spännande paddling som bör avnjutas under 4 veckors tid.

The stretch from Nittälven's sources to Mälaren or Hjälmaren (Canoe trails 5-8/9) should not be undertaken whithout a saw and a big portion of adventure guts.

Swedish Adventures