Nordic Discoverys avbokning och ombokningsregler

I avsikt att undvika oklarheter och missförstånd är bokningsreglerna tydliga och beskrivna enligt följande:

Ombokningsregler

Ändring av datum är möjligt 30 dagar före bokningens första dag utan avgifter. Ändring av datum är möjligt mellan 29 och 15 dagar före första bokningsdagen till en ombokningsavgift på 5% av bokningens kostnad. Ändring av datum är möjligt mellan 14 och 7 dagar före bokningens första dag till en ombokningsavgift på 10% av bokningens kostnad. Ändring av datum är möjligt mellan 6 dagar och 3 dagar innan bokningens första dag till en ombokningsavgift på 15% av bokningens kostnad.

Avbokningsregler

En avbokningsavgift på 10 % debiteras vid avbokning mellan 365 och 15 dagar före bokningens första dag. En avbokningsavgift på 50 % debiteras vid avbokning mellan 14 och 8 dagar före bokningens första dag. En avbokningsavgift på 100 % debiteras vid avbokning 7 dagar eller mindre före bokningens första dag.

Avbokningsförsäkring 

Gäller bara om du väljer Enhanced Refund Terms vid bokningstillfället. Försäkringen tecknas till ett belopp av 8% av bokningens kostnad. Vid avbokning kan man ansöka om en återbetalning av bokningens kostnad (med hänvisning till försäkringsbolagets villkor). Om du väljer att teckna försäkringen och om du avbokar, är allt handhavande mellan dig och försäkringsbolaget, och Nordic Discovery har inget med processen att göra. Om du väljer försäkringen gäller inte längre Nordic Discoverys ombokningsregler och avbokningsregler. Försäkringen gäller bara om hela bokningen avbokas.

Swedish Adventures