Praktik & lärlingstjänster inom äventyrs, aktivitets & ekoturismen

Praktik & lärlingstjänster på Nordic Discovery's Äventyrscentral i Naturreservatet Malingsbo-Kloten i Bergslagen.

Praktik & lärlingstjänster i Bergslagen

 Målsättningen är att praktikanten under sin vistelse ska lära sig så mycket som möjligt om turismarbetet på praktikplatsen. Praktikanten deltar i det dagliga arbetet på praktikplatsen och får de olika arbetsmomenten förklarade på ett pedagogiskt sätt. Möjlighet till subventionerad sängplats med självhushåll. Skriftligt praktikplatsintyg och chans till framtida arbete om praktikantens utvecklingsmöjligheterna bedöms som goda. Inga förkunskaper är nödvändiga.

Praktik & lärlingstjänster - Arbetsuppgifter

The internship work is very varied as the spectra of outdoor activities Nordic Discovery offer is broad. We work on a daily basis after bookings. The different bookings each day will affect what we will be doing to make each booking happen. There are also booking administration, marketing,  accounting and maintenance work besides the daily running of Nordic Discovery's Adventure Center, the Wilderness Lodge and Cottage and Kloten and Nyfors Wilderness campings.

Praktik & lärlingstjänster - Målsättning

The goal with the internship is that the trainee completing the internship program should evolve and learn as much as possible about the tourist trade on the spot. The first goal is that that the trainee acquires competence in reception, information and provision of outdoor equipment to small groups on self-guided tours. The second goal is that the trainee reaches the level of competence to assistant in a professional manner on guided tours. The ultimate goal is that the trainee reaches the competence and development to function as the first or the second guide on guided tours.

Praktik & lärlingstjänster- Krav

Praktikanter som söker praktikprogrammet bör ha intresse för naturen och utomhusaktiviteter. Passande utbildning och körkort är en fördel.

Tillgängliga platser för praktik säsongen 2018 & 2019

Tillgänglig plats för praktik: 11 maj - 9 oktober 2018
Tillgänglig plats för praktik: 15 juni - 15 augusti 2018

Tillgänglig plats för praktik: 15 april - 15 september 2019
Tillgänglig plats för praktik: 15 maj - 15 oktober 2019
Tillgänglig plats för praktik: 15 juni - 15 augusti 2019

Övriga perioder för praktik efter överenskommelse.

Praktik sommaren 2017: Alana Schüßler och Charlotte Kruggel på kajakpaddling i Naturreservatet Malingsbo-Kloten.

Volontärarbete i Bergslagen

The idea with the volunteer agreement is to give the volunteer a chance to stay and learn more about Naturreservatet Malingsbo-Kloten and get the opportunity to do a lot of outdoor activities in return for work. The volunteer work program is between 1 day and 6 months and is based on benefits which increase on a time scale. The program starts with accommodation in self-catering cottage and access to outdoor equipment and ends with all living costs included and paid travel expenses. No experience needed.

Volunteer workers staying for more than 2 weeks will receive a written documentation of their stay, with the CEO of Nordic Discovery as a reference person. Something which has proved to be very appreciated by employers due to the fact that the document prove the volunteer worker’s guts and ambition to help out and learn with other priorities than earning a salary. The document has proved to be crucial to young volunteers applying for their first job.

Volontärarbete - Arbetsuppgifter

 Volontärarbetet är mycket varierat då spektret av utomhusaktiviteter Nordic Discovery erbjudande är brett. Vi arbetar dagligen efter bokningar och de olika bokningarna påverkar vilket arrangemang som krävs för genomförandet av varje bokning (Förberedelse, genomförande och efterarbete). Förutom daglig drift av Nordic Discovery's Äventyrscentral,  Wilderness Lodge , Wilderness Cottage, Kloten Wilderness Camping  och Nyfors Wilderness Camping finns underhållsarbete av material, byggnader, Bergslagsledens första etapp och marknadsföringsarbete.  Vad varje volontär kommer att göra beror på varje volontärs färdigheter och kapacitet.

Volontärarbete - Krav

 Volontärer som söker volontärprogrammet bör ha intresse för naturen och utomhusaktiviteter. Körkort är en fördel.

Tillgängliga platser för volontärarbete sommaren 2018

Tillgänglig plats för volontärarbete: 11 maj - 9 oktober 2018
Tillgänglig plats för volontärarbete: 15 juni - 15 augusti 2018

Övriga perioder för volontärarbete efter överenskommelse.

Differences between the working experience and the volunteer programs

The working experience program is the best if you want to learn as much as possible about the trade, active nature tourism. In this program Nordic Discovery will invest time in teaching while the work is proceeding. As Nordic Discovery will invest time in teaching you will organize your own food and pay a discounted fee for accommodation. The program is regarded as education by learning the trade by working on the spot.

The voluntary work program is based on work and the volunteer worker will work of their expenses during their stay.

Semesterarbete

Möjlighet för yrkeskunniga hantverkare (Det pågår ständiga renoveringsarbeten i 3 fastigheter) och marknadsförare (Med erfarenet från webben) att kombinera semester med arbete. Idén med semesterarbete är att ge semesterarbetaren möjlighet till semester utan kostnad. Husrum i självhushåll alternativt mat och husrum (Beroende på antalet överenskomna arbetstimmar).

Positioner tillgängliga för snickare, elektriker, rörmokare och personer med erfarenhet av bokningssystem för aktivitetsarrangörer.

Arbetstillfälle

Passande turismutbildning. En passion för friluftsaktiviteter. Genuin vilja att ge kunden den bästa upplevelsen. Körkort. Möjlighet till subventionerat husrum med självhushåll.

The best way to prove who you are, to learn about the routines at the Adventure Center and to show what you are able to is to start applying to the work experience program or the volunteer work program.

För närvarande finns inga lediga platser om du inte har mycket höga kunskaper och erfarenhet av Svenska vilda djur.

Om du är intresserad

Skicka din CV tillsammans med ett foto av dig själv. Skriv när du vill komma, hur länge och berätta vilket program du söker.

info(at)nordicdiscovery.se 

Villkoren för sökt program kommer att skickas till dig.

Swedish Adventures

oten